fbpx
Premium Online Seminars
ΣύνδεσηΕλληνικά
English (UK)
Ελληνικά
English (UK)
 • Αρχική
 • Η Εταιρεία
 • Live Webinars
  • Προσεχές Webinar
  • Δεν υπάρχουν προσεχή Webinars
 • Εισηγητές
 • e-Learning
 • Τα Νέα μας
 • Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Help Desk
 • Πως Λειτουργεί

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Image
Image

Γενικά

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της www.webinarium.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά τα παρακάτω πριν από την πλοήγηση και χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και αν διαφωνεί με κάποιον από τους όρους, οφείλει να απέχει από την χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η εξακολούθηση χρήσης της σελίδας σημαίνει αυτόματα ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η webinarium.gr διατηρεί το δικαίωμα, στη δική της διακριτικότητα, να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο η τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία. Για διαφορές ή διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της webinarium.gr και των χρηστών του αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της ιστοσελίδας μας διέπεται από τους όρους της παρούσης και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν.2472/1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικούς τους χαρακτήρας. Η webinarium.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η webinarium.gr έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε χρήστη την περιήγηση και την αξιοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας στην σελίδα εάν έχει ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος χρήστης προσβάλει με τις πράξεις του τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα και όρους χρήσης της σελίδας. Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών-links» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης της σελίδας μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στο newsletter της σελίδας μας. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη γίνεται σύμφωνα με το νόμο και κατόπιν της δικής του συναίνεσης. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από την λίστα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Το όνομα webinarium  που αναφέρεται σε αυτό τον δικτυακό τόπο αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα υπηρεσιών.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ ( LINKS ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES


Η webinarium.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο Χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει η εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’αυτόν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της webinarium.gr διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Λαμίας.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS

Τα webinars πραγματοποιούνται από την webinarium.gr μέσω του δικτυακού τόπου και την χρήση της πλατφόρμας clickwebinar.com. Αυτό το webinar παρέχεται στον χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις – σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτό.:

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχων στο webinar διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικούς τους χαρακτήρας. Η webinarium.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

2. Για την παρακολούθηση του webinar απαιτούνται οι εξής ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση του χρήστη και η καλύτερη δυνατή απόδοση του προγράμματος αυτού. Συγκεκριμένα: 3GHz Intel® Pentium® 4 ή γρηγορότερος επεξεργαστής (ή ισάξιος) για Microsoft® Windows® XP or Windows 7 2GHz Pentium 4 ή γρηγορότερος επεξεργαστής (ή ισάξιος ) για Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (32-bit/64-bit εκδόσεις λειτουργικού με 32-bit περιηγητές) 512MB RAM (1GB προτεινόμενο ) για Windows XP ή Windows 7; 1GB of RAM (2GB προτείνεται ) για Windows Vista Microsoft Internet Explorer έκδοση 8, ή 9 (32 bit μόνο); Mozilla Firefox έκδοση 3 ή νεότερος ; Google Chrome Adobe® Flash® Player 11.3 Για την συμμετοχή σας στο webinar είναι απαραίτητη η χρήση περιηγητή (browser) που υποστηρίζει την λειτουργία flash player. Σε περίπτωση που δεν υποστηρίζεται μπορείτε να εγκαταστήσετε το flash player στον παρακάτω σύνδεσμο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε για browser το Google Chrome το Adobe Flash Player είναι ήδη εγκατεστημένο.

3. Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας παρέχουν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την εταιρία και τους συνεργάτες της. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Αυτό ο δικτυακός τόπος υπόκειται σε προσωπική, μη εμπορική χρήση από τον Χρήστη. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαράγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, η να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα. Το όνομα Webinarium.gr που αναφέρεται στο παρών και στην ιστοσελίδα αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα υπηρεσιών του www.webinarium.gr

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας πραγματοποίησης του webinar από υπαιτιότητα της ιστοσελίδας ή του εισηγητή, το webinar θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες. Διαφορετικά θα επιστραφεί το ποσό συμμετοχής και καμία άλλη ευθύνη δεν φέρει η webinarium.gr πέραν αυτού.

5. Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό και επιμορφωτικό σκοπό και μόνο. Η webinarium.gr δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη (ρητώς ή εμμέσως) για τυχόν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που εμπεριέχονται σε αυτές καθώς και ως προς την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές καθώς και ως προς την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται στις ομιλίες αυτές και για τις θέσεις-απόψεις που εκφράζουν οι εκάστοτε ομιλητές/εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες στις συζητήσεις αυτές. Ο Χρήστης, επιπλέον, βαρύνεται με υποχρέωση εχεμύθειας για τις πληροφορίες που περιέχονται στη γνώση του και αφορούν το πρόγραμμα του webinar. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας που αφορά τα παραγόμενα webinars από τη webinarium.gr. Η webinarium.gr επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος της από την παραβίαση αυτή.

6. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου webinarium.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα η στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθεται δε στους Χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική η κερδοσκοπική) χρήση. Η webinarium.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα η επικαιρότητά τους.

7. Η webinarium.gr παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η webinarium.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής η/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά η/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου η τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία η μη η/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου η/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών η/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν η/και από τυχόν επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα η/και υπηρεσίες η/και πληροφορίες που διατίθεται μέσω αυτού.

8. Για την διεξαγωγή των webinars η webinarium.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του συστήματος, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της πλατφόρμας θα είναι αδιάκοπες η χωρίς κανενός είδους σφάλμα.

9. Η πληρωμή των webinars μπορεί να γίνει είτε με την κατάθεση στον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό είτε μέσω PayPal

10. Η webinarium.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

11. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη webinarium ή εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

12. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της webinarium.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών , όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

13. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η διαφωνίας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας.

Έχετε απορίες;

Μη διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα μέσα απο τη φόρμα επικοινωνίας μας!

Premium Online Seminars

Εγγραφείτε στο Newsletter μας:

Ωράριο Λειτουργίας

  Η γραμματεία είναι διαθέσιμη
Δευτέρα
09:00 - 17:00
Τρίτη
09:00 - 17:00
Τετάρτη
09:00 - 17:00
Πέμπτη
09:00 - 17:00
Παρασκευή
09:00 - 17:00
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

Στοιχεία Επικοινωνίας

   Τυμφρηστού 181, ΤΚ: 35100 Λαμία
   +30.2231.2231.99 (Γραμματεία - Λογιστήριο)
   +30.694.790.1217 (Τεχνικό Τμήμα)